top of page
FB_IMG_1580349294730_edited_edited_edite

समुदाय के पहुंच के बाहर

6.png
18.png

Bản tóm tắt

Nếu bạn là người nhập cư sống ở Tiểu bang Washington, bạn không hội đủ điều kiện nhận quỹ kích thích liên bang hoặc bảo hiểm thất nghiệp do tình trạng nhập cư của bạn, và bạn đang gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19, bạn có thể đăng ký xin Quỹ Cứu trợ Di dân COVID-19 của Washington. Nếu đơn đăng ký của bạn được phê duyệt, bạn có thể nhận được ít nhất là $1.000. Đây không phải là khoản vay, và bạn sẽ không phải trả lại bất cứ thứ gì. Thông tin của bạn được an toàn và được bảo vệ: thông tin sẽ không bao giờ được chia sẻ tự nguyện với chính phủ hoặc ICE. Quy tắc gánh nặng xã hội không áp dụng cho quỹ này. Bạn có thể đăng ký hoặc nhận trợ giúp về đơn đăng ký bằng nhiều ngôn ngữ. Thời gian đăng ký từ ngày 19 tháng 9 năm 2022 đến ngày 14 tháng 11 năm 2022. Bạn luôn được đăng ký miễn phí.

Để đăng ký, hãy truy cập www.immigrantreliefwa.org. Nếu bạn muốn nhận trợ giúp miễn phí về đơn đăng ký, bạn có thể liên hệ với một trong các tổ chức cộng đồng được liệt kê trên trang web, hoặc gọi 360-499-3616.

bottom of page